Friday, November 1, 2013

KERJA-KERJA PENGASINGAN KITAR SEMULA
Setiap barangan kitar semula yang diperolihi seperti kertas, plastik,bahan logam,peralatan elektronik dan lain-lain perlu dibuat pengasingan untuk menjadikan bahan kitar semula itu lebih bernilai.contoh video ini mengambarkan peralatan elektronik perlu dibuat pengasingan.