Saturday, June 16, 2012

PROGRAM KESEDARAN KITAR SEMULA UZAYA TRADING BOLEH MEMBANTU

Sasaran Program:
     1. Guru persatuan dan kelab di semua sekolah.
     2. Badan-badan amal atau kebajikan setiap organasasi(polis,bomba,masjid dan persatuan penduduk    taman-taman perumahan)

Objektif program:
     1. Memberi kesedaran kepada orang ramai pentingnya penjagaan alam sekitar.
     2. Mencari sumber pendapatan bagi setiap organisasi yang menganjur program.

Perlaksanaan:
     1. Lantik Ahli Jawatan Kuasa Program.
     2. Kenalpasti lokasi dan tarikh yang sesuai untuk program.
     3. Iklankan kepada orang ramai supaya orang ramai sedar dan paham pentingnya penjagaan alam      sekitar melalui barangan kitar semula.Pastikan mereka berminat untuk menghantar barangan kitar semula pada lokasi dan tarikh yang ditetapkan.
     4. Pada hari program jangan lupa menghubungi Uzaya Trading untuk membeli semua barangan kitar semula yang telah dikumpul.