Thursday, May 10, 2012

OPERASI MEMBERSIH KAWASAN ATAU RUMAH

Ramai yang bertanya apakah kerja-kerja pembersihan yang syarikat kami lakukan? Sebenarnya syarikat kami akan menerima kerja pembersihan berbentuk ringkas yang mana pelanggan memerlukan pekerja untuk melakukannya dan memerlukan lori untuk membuang hasil pemberisahan seperti sampah-sampah (perabot lama,kayu,batu-batan pokok yang di tebang dan lain-lain) Kadar bayaran kami tentukan dengan cara mengikut jenis lori yang hendak  digunakan Jika lori 1 tan (RM150.00) jika lori 3 tan (RM250.00) asas harga ini perlu ditambah dengan bayaran bilangan pekerja, 1 pekerja (RM50.00) minama 2 orang pekerja.